Energie - Life coaching

 

USUI REIKI - GOLDEN AGE REIKI

 

Reiki is een andere naam voor "universele levenskracht".

Een Reiki behandeling is een vorm van alternatief genezen (helen), die meestal als handoplegging wordt uitgevoerd. Het is een energetische, holistische geneeswijze. Reiki bezit een zekere intelligentie, wat inhoudt dat er universele levenskracht gaat naar de plaats in het lichaam waar het het hardst nodig is. Reiki is een krachtige helingsmethode die zowel op lichamelijk, geestelijk, emotioneel en spiritueel niveau werkt. Reiki ontgift het lichaam, zorgt voor een complete ontspanning en heft blokkades op die aanleiding geven tot lichamelijke klachten. Reiki is echter geen vervanging voor de reguliere geneeskunde, maar kan wel als aanvulling daarop werken.

Energetische Healing-beoefenaars zijn meestal getraind in een aantal verschillende genezingswijzen en combineren deze op hun eigen unieke manier. Velen combineren intuïtieve gaven met hun praktische en theoretische vaardigheden.

 

Energetische healing is een holistische benadering die verder kijkt dan het fysieke, om de subtiele energiesystemen (meridianen, aura en chakra's) te beïnvloeden, omdat daar de oorzaak van de ziekte gevonden kan worden. Trauma, emotionele- en mentale stress, onwaarachtige overtuigingen, lichamelijke ongemakken, stress door de omgeving en overige blokkades die onze persoonlijke groei tegenhouden, kunnen opgeslagen worden in de energievelden van ons lichaam. Hierdoor ontstaat er een verstoring in onze capaciteit om werkelijk ons volledig potentieel te kunnen leven.

 

Energetische healing stimuleert het genezingsproces door energieblokkades op te laten lossen, de energie te herstellen en weer opnieuw in balans te brengen, zodat het lichaam in staat wordt gesteld om zijn zelfhelende vermogen te gaan gebruiken. Het kan ook helpen om bepaalde zaken aan het licht te brengen, voordat deze zich manifesteren in de vorm van pijn of storingen in het lichaam. Healing opent ons bewustzijn voor de gebieden waar we aan zouden kunnen werken om onszelf blijvend in balans te brengen en gezond, harmonieus & vitaal in het leven te kunnen staan.

 

New ParadigmMDT / Shamballa Multi Dimensionaal Healing

 

Healings en Workshops

 

New Paradigm MDT / Shamballa MDH is een systeem van energieën van hoge frequenties die bewustzijn activeren en persoonlijke groei stimuleren. Door middel van Shamballa MDH en vanaf nu New Paradigm MDT, kun je oude emotionele patronen en geloofsovertuigingen loslaten, en deze vervangen door onvoorwaardelijke liefde. Deze uitwisseling kan een reis activeren van het terugwinnen van je ware zelf, terwijl je een leven van vreugde, harmonie, vrede en liefde kiest.

 

Shamballa Multi Dimensional Healing® verruimt je bewustzijn, bevordert genezing en je besef van heel zijn. Shamballa MDH helpt je jezelf meer lief te hebben en in je eigen kracht te gaan staan.

 

De filosofie van Shamballa MDH gaat uit van de erkenning van goddelijke energie die het gehele universum met alle levensvormen heeft gecreëerd en in die schepping alom tegenwoordig is.

 

Shamballa MDH biedt jou een handreiking om je innerlijke harmonie en balans te herstellen, ook wel genoemd je pad van bewustwording, zelfrealisatie of “self empowerment”.

 

Shamballa MDH workshops/healings gaan over ons bewustzijn, de mens en haar energetisch systeem, de aarde, de kosmos, de universele wetten en onderlinge verbanden, de multidimensionale meesters, het gebruik van de eigen kracht en persoonlijk meesterschap.

 

Het mooie van Shamballa MDH is dat het niet bij informatie, verhalen en inzichten blijft maar dat het tegelijkertijd de energie van éénheid, heelheid, liefde en vrijheid verankert. Deze energie maakt na een Shamballa MDH cursus deel uit van je wezen en ondersteunt vanaf dat moment je persoonlijke groei en evolutie. Dit resulteert in het steeds bewuster ervaren van je leven. Shamballa MDH gaat voorbij de lering en de filosofie en maakt er een persoonlijke reis van bewustwording en zelfrealisatie van!

 

De handreikingen in de workshops bestaan naast het overdragen van kennis uit clearings voor het energetisch schonen of zuiveren, geleide meditaties voor het loslaten van angsten, emotionele ballast en belemmerende overtuigingen en activaties in de Shamballa energieën.

 

 

Kundalini Reiki

 

Kundalini Reiki is door de Deense meditatieleraar Ole Gabrielsen gechanneld. Omdat het zo simpel is om met de energieën van Ole te werken, hoef je je niet door dikke handboeken te worstelen. Bij Ole’s energieën zitten altijd hele duidelijke en korte instructies. Het komt vooral neer op gewoon DOEN, laten stromen, ontdekken en ervaren.Het is een eenvoudige maar effectieve vorm van heling en zelfontwikkeling

Kundalini is een Sanskriet woord, dat “opgerold” betekent. Het betekent de energie die opgerold ligt aan de basis van onze ruggegraat.Deze energie, die bij de meeste mensen onbewust blijft, is in feite onze grootste kracht van creativiteit en bewustwording. Het opstijgen van de energie door de aanwezige chakra’s, kan het beste geleidelijk gebeuren, omdat het met allerlei sterke ervaringen gepaard kan gaan wanneer blokkades doorbroken worden.

 

Daarom zijn er binnen de Kundalini Reiki 3 levels, waarin de energie op een rustige manier ‘wakker gemaakt’ wordt, en zo de kans heeft om op te stijgen.

 

Inwijdingen in alle levels van Kundalini Reiki wil zeggen dat het energiekanaal en de chakra’s zijn geopend en gereinigd, waardoor je toegang hebt gekregen tot de aardse energie.

 

De basischakra is een ingang voor de Kundalini energie, of Kundalini Vuur.

Zodra deze energie bij het basischakra je lichaam binnenkomt, stroomt het langs het energiekanaal omhoog naar de kruinchakra waar het je lichaam weer uitstroomt. Het is aan te raden voordat je met Kundalini Reiki begint al een inwijding te hebben in Usui Reiki of een andere helingsvorm, omdat het een vrij krachtige vorm is.

 

Met Kundalini Reiki krijg je een andere ‘kwaliteit’ energie of trilling binnen handbereik, die je kunt inzetten bij behandelingen of t.b.v. je persoonlijke ontwikkeling.

 

Er zijn net als bij Usui Reiki drie graden in Kundalini Reiki: 1, 2 en 3.

Iedereen die wil gaan werken met Kundalini Reiki moet beginnen bij de 1e graad, ook al heeft men al inwijdingen gehad in andere Reiki- of helingsvormen.

 

Het geheim van spontane genezing : QUANTUM HEALING

 

 

 

Wij bevinden ons in de Nieuwe Tijd. Het besef van eenheid zal steeds meer tot ons doordringen. Er is geen kloof tussen jou en de ander. Reden voor blijdschap, zou je zeggen. Toch gaat nog niet iedereen dansend door het leven. Hoe kun je de poort naar vreugde openen en van daaruit wonderen verrichten? Wat is het tegenovergestelde van vreugde? Alleen het ego kan lijden. Wat doet het ego? Het oordeelt, valt aan, verdedigt, denkt in termen van schuld, en gaat voor het gelijk. Het ego is dat deel in jou dat zich met het verleden en de toekomst bezig houdt. Tel daarbij de constante druk van moeten en doen, en je hebt al snel je portie ziekmakende stress binnen.

 

 

Als stress ziek maakt, dan moet vreugde helen. Laten we maar meteen met de deur in huis vallen en iets uitproberen. Kijk eens een minuutje naar je handen. Bestudeer de lijntjes, de huid, je nagels, de vorm van je vingers. Wat gebeurt er? Niets! Maar met deze simpele oefening ben je wel meteen in het hier en nu. Je dacht nergens aan. Je bewustzijn was alleen maar op je handen gericht, waardoor je denken tot rust kwam. Je voelde vrede. Aandacht is wat je nodig hebt om van de eeuwige gedachtemolen over te gaan naar een kalme zee van zuiver helend bewustzijn. Frank Kinslow heeft het geheim van spontane genezing ontdekt. Hij beschrijft het in zijn boek: ‘Quantum Healing’. Het is zo simpel dat je het nauwelijks kunt geloven. Dat het effectief is kan ik beamen.

 

 

Je Ware Zelf

 

Wat is je ware Zelf? Hoe kom je er mee in contact? Moet je daarvoor uren op een berg mediteren? Neen, het enige dat je moet doen is contact maken met het niets, de leegte, die in verbinding staat met heel het universum. Hoe doe je dat? Dat kun je nu gaan ervaren, als je wilt. Sluit je ogen en laat je gedachten een moment de vrije loop. Observeer met kinderlijke onbevangenheid hoe ze komen en gaan. Stel dan de volgende vraag: “Waar komt mijn volgende gedachte vandaan?” Ben alert, alsof je een kat bent die een muizenhol in de gaten houdt. Klaar?

 

Je heb vast gemerkt dat er een korte onderbreking, een pauze, in je gedachten was. Je was helder, wakker, je wachtte, maar er kwam niets. Er was alleen maar leegte. Je was niet bezorgd over de rekeningen, of over wat dan ook. Je lichaam ontspande. Als je in stilte kijkt, wie kijkt er dan? Iets dat dieper en groter is dan jij als persoon. Jij was er nog steeds. Je was je bewust van jezelf als waarnemer. Hoewel het denken stopte hield jij niet op met bestaan. Hier hebben we de sleutel te pakken. Zodra jij je in de leegte bevindt verdwijnt alle angst en komen er zomaar geluksgevoelens tevoorschijn. Moeiteloos en zonder inspanning heft dit zalige gevoel elke probleem, elke ziekte, en elke verstoring op.

 

 

Ervaar je eigen Oneindigheid

 

Volgens Eckhart Tolle is innerlijke stilte je wezenlijke natuur. Hij zegt: “Je bent bewustzijn in de vermomming van een mens. Wanneer je je bewust wordt van stilte, kom je meteen in een toestand van alertheid. Je bent uit een duizenden jaren menselijke conditionering gestapt”.

 

Jij bent dus zuiver gewaarzijn die zijn eigen oneindigheid ervaart. Jouw essentie is onbeperkt en kan zich uitbreiden naar alles en iedereen. Je bent veel meer dan een lichaam. Als alleen dit minuutje in de leegte zoveel ontspanning teweegbrengt, wat denk je welke wonderen je staan te wachten als jij jouw bewustzijn verder uitbreidt? Zodra jij je gedachten stopt zul je merken dat er moeiteloos een gevoel van euforie naar boven komt. Jouw ware Zelf is onbegrensde liefde, gelukzaligheid, verstilling, extase. Voorbij alle lagen die het ego gebruikt om de waarheid over jezelf te verduisteren, bestaat jouw kern uit pure vreugde. Zodra je daar contact mee maakt straal je harmonie uit ten gunste van iedereen en dat werkt uitermate helend.

 

 

Is dat het? Ja, want in dit domein heeft het ego geen toegang. Angsten, depressies, zorgen, ze kunnen hier onmogelijk bestaan.

De illusie van afscheiding wordt daarmee opgeheven. Dat is al genoeg om diepe dankbaarheid te voelen.

Zuiver gewaarzijn is universeel. Het weet wat gedaan moet worden, waarheen het moet gaan en zal genezing brengen daar waar het nodig is. Je kunt dit ook op afstand doen. Heelheid geneest en nodigt wonderen uit. Het wonder, dat ben ik, en jij natuurlijk ook.

 

 

Wat is nu eigenlijk energie / Chi / Ki / Prana Healing of doorstroming

 

 

Het woord "energie" op deze website is een vertaling van de oosterse woorden Chi (uit het chinees), Ki (uit het japans) of Prana (uit het indiaas). Het is gerelateerd aan, maar niet precies hetzelfde als het wetenschappelijke concept van energie. Het woord zoals dat in deze context gebruikt wordt, is iets dat in essentie gevoeld moet worden.

 

Terwijl de wetenschap het objectieve meten benadrukt, en persoonlijke observatie zoveel mogelijk uit de weg gaat, is dit niet mijn uitgangspunt. Ik wil de dingen zelf voelen en observeren. Op die manier blijft de kracht om waar te nemen en te helen in mijn eigen handen. Dit is waar het concept "energie" voor mij over gaat. Dit impliceert echter niet dat wetenschappelijke meting van energie niet mogelijk is.

 

Wanneer je je aandacht ergens in je lichaam plaatst, kun je voelen dat het niet alleen je perceptie is die daar dan gefocust is. Er gebeurt ook iets anders. Energie wordt naar dat gebied verplaatst. Het is mogelijk dit te meten: de temperatuur van de plek waar je je aandacht op richt zal stijgen. De chinezen zeggen "Chi volgt Yi", waar "Yi" de geest is, of intentie/aandacht.

 

Het feit dat kennis over energie iets is dat zich voornamelijk in het verre verleden ontwikkeld heeft, is gerelateerd aan waar mensen aandacht aan besteden. In de moderne wereld hebben we allerlei dingen die onze aandacht trekken, zoals TV en andere media, de duizenden objecten in onze huizen en op ons werk, en reclame. Omdat de mensen in het verleden al die afleidingen niet hadden, waren ze in staat om meer aandacht te besteden aan hun lichamen en gevoelens, en waren dus beter in staat om energie op te merken. De meditatietechnieken die ontwikkeld werden, openden ook de weg naar een precies bewustzijn van energieën.

 

Met hun kennis van energie als basis, ontwikkelden de chinezen technieken om daarmee om te gaan. Om gezondheid te verbeteren werden Qigong en acupunctuur ontwikkeld, wat er weer voor zorgde dat hun begrip van energie verbeterde. Gebaseerd op dat begrip werden vechtkunsten ontwikkeld, zoals Tai Chi en vele anderen.

 

In India werden de chakra's ontdekt en het complexe energiestysteem dat deze draagt en verbindt. Hier werden ook technieken ontwikkeld die deze kennis gebruiken, zoals yoga en mudra's. Veel van deze technieken raakten in andere landen ook in gebruik.

 

Energie schijnt allerlei dingen te zijn. Hoewel het iets etherisch lijkt te zijn, is het practischer om ernaar te kijken als een functionele relatie. Een mudra wordt gedaan, er wordt op een acupressuurpunt gedrukt, een geluid wordt gemaakt, en men voelt een andere energie. Je verhoogt een bepaalde energie; je voelt een bepaalde energie; energie wordt gedeblokkeerd. De energie van het moment wordt toegestaan om de uitkomst van een I Tjing-consultatie te beïnvloeden. Het allemaal een functionele relatie.

 

Je weet niet hoe het werkt, maar je kunt energie hanteren door deze te voelen.

 

 

 

Energetische healingen / coaching:

 

Behandeling met de Hands On de handoplegging methode of door de Afstands behandeling via naam of foto.

Afstands behandeling kan dan een dag en een uur afgesproken worden.

Meestal is dat tegen 21 uur en dan vraagt men om rustig te gaan zitten of te liggen op dat moment, en een intentie uit te spreken en dan gewoon los laten zonder verwachtingen.

De Universele energie / intelligentie weet waar het eerst naartoe moet !!!

 

Hypno Sessie Therapie - Binaurale Dagsessie's

 

 

Je hebt het vast vaker gehoord: verandering begint bij jezelf! En dat klopt! Wil je iets veranderen aan jezelf, neem dan nu deze kleine stap en ervaar een GROOT verschil bij jezelf!

 

 

 

Wat is een 'binaurale dagsessie'

 

Iedereen bevestigt het belang van de sessies, velen erkennen ook dat ze al na één keer luisteren voelen dat er iets verandert. Maar ja, het geregeld herhalen van een sessie... Maar al te vaak komt daar al na één of twee keer de klad in, door de volle agenda.

De hypnosesessies vereisen nu eenmaal rust, dat je je terugtrekt en erbij gaat zitten of liggen, liefst op een bank of bed, waarbij de trance inducerende muziek en de stem van de Hypno Therapeut je helpt de Alfa-staat te bereiken, zodat de sessie het beoogde effect op je onderbewustzijn zal hebben.

 

 

Hoe werkt het?

 

Het binaurale effect staat toe dat de woorden rechtstreeks naar het onderbewustzijn gaan, omdat je bewustzijn verschillende woorden tegelijkertijd en door elkaar hoort. Normaal gesproken kan het bewustzijn kritisch zijn op wat het hoort, bijvoorbeeld als er gezegd wordt: “je verliest gewicht”, kan het bewustzijn kritiek uiten en zeggen “Dat werkt toch niet”, of “ja, ja… dat bepaal ik zelf wel!”.

 

Met de binaurale dagsessies, maken we het je bewustzijn heel erg moeilijk om de woorden te blijven volgen, omdat links en rechts door elkaar heen klinken en elkaar afwisselen waardoor de positieve woorden rechtstreeks naar het onderbewustzijn doorgaan.

 

Deze sessie's worden door U gedownload en dan naar eigen wijze op CD of op je MP3, IPAD/IPOD/IPHONE/Smartphone gezet.

Ascensie

 

 

Ascensie (of ascentie) betekent stijging, omhoog gaan, beklimming. Voor sommigen is dat hetzelfde als evolutie of vooruitgang, maar dat hangt af van de definities die je gebruikt en jouw onderliggende overtuigingen. Wat de een vooruitgang noemt, zoals moderne technologie, noemt een ander een verarming, terwijl een derde zijn conclusies baseert op andere factoren.

 

Ieder mens heeft een bepaald bereik in frequentie, dat verschillende dimensies van zijn wezen bestrijkt. (Zie woordenlijst: *frequentie, *vibratie). In spirituele en wetenschappelijke zin kan ascensie worden beschreven als een stijging in vibratie of frequentie.

 

Iemands vibratieniveau kan worden gemeten. Er zijn meerdere systemen en technieken bekend om metingen te verrichten. Het probleem daarbij is dat mensen een enorme varieteit in vibratie en bewustzijn kunnen vasthouden, verbonden met verschillende systemen binnen hun energieveld. Bovendien blijken mensen sterk te kunnen verschillen als het gaat om zelfkennis en inzicht in hun eigen schaduw.

 

Copyright Hatica Cevik - Haarstudio Ozzy © All Rights Reserved